Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης - Ελληνική Δημοκρατία
EnglishChange display language

2015-05-04
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΓΧΟΥ στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) για τους ασφαλισμένους στο πρώην Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΓΧΟΥ στο Ε.Τ.Ε.Α.

Σχετικά Άρθρα

Ετήσιες Εκθέσεις

Προηγούμενες καταχωρήσεις Στοιχεία επικοινωνίας
Γενικός Επιθεωρητής  
Δημόσιας Διοίκησης

Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάνδρας  Τ.Κ. 11523,         στο 2ο όροφο.

τηλ. : 210 6470370
fax1 : 210 6470375
fax2 : 210 6423824

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γραφείου Γ.Ε.Δ.Δ.

info@gedd.gr


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Your Europe