Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης - Ελληνική Δημοκρατία
English

2015-05-04
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΓΧΟΥ στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) για τους ασφαλισμένους στο πρώην Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΓΧΟΥ στο Ε.Τ.Ε.Α.

Σχετικά Άρθρα

Ετήσιες Εκθέσεις

Γενικός Επιθεωρητής  
Δημόσιας Διοίκησης

Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάνδρας  Τ.Κ. 11523,         στο 2ο όροφο.

τηλ. : 210 6470370
fax1 : 210 6470375
fax2 : 210 6423824

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γραφείου Γ.Ε.Δ.Δ.

info@gedd.gr


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Your Europe