Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης - Ελληνική Δημοκρατία
EnglishChange display language

2016-06-10
Έκθεση ελέγχου στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο Σ.Α.Ε.Π. και στις Περιφέρειες.

Έκθεση ελέγχου α) Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στο Σ.Α.Ε.Π.  για τις διαδικασίες πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και β) στις Περιφέρειες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων έκδοσης επαγγελματικών αδειών.

Σχετικά Άρθρα
Εκθέσεις Ελέγχου στον ΟΛΠ Α.Ε. (2016-01-29) 
Έλεγχος, όσον αφορά την εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία ανθρωπίνων ιστών κερατοειδούς (2017-10-16) 
Εκτέλεση προϋπολογισμού από 1.1.2018 εώς 31.12.2018 (2019-01-09) 
Εκτέλεση προϋπολογισμού από 1.1.2019 εώς 31.1.2019 (2019-02-06) 
Εκτέλεση προϋπολογισμού έτους 2015 (2015-12-31) 
Εκτέλεση προϋπολογισμού έτους 2016 (2016-12-31) 
Εκτέλεση προϋπολογισμού έτους 2017 (2017-12-31) 
Εκτέλεση προϋπολογισμού έτους 2018 (2018-12-31) 
Εκτέλεση προϋπολογισμού από 1.1.2019 εώς 28.2.2019 (2019-03-08) 
Δελτίο τύπου για την υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 2016, 2017 και 2018 (2019-03-13) 
Εκτέλεση προϋπολογισμού από 1.1.2019 εώς 31.3.2019 (2019-04-04) 
Εκτέλεση προϋπολογισμού από 1.1.2019 εώς 30.4.2019 (2019-05-03) 

Ετήσιες Εκθέσεις

Προηγούμενες καταχωρήσεις Στοιχεία επικοινωνίας
Γενικός Επιθεωρητής  
Δημόσιας Διοίκησης

Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάνδρας  Τ.Κ. 11523,         στο 2ο όροφο.

τηλ. : 210 6470370
fax1 : 210 6470375
fax2 : 210 6423824

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γραφείου Γ.Ε.Δ.Δ.

info@gedd.gr


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Your Europe