Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης - Ελληνική Δημοκρατία
EnglishChange display language

2011-04-21
Δ.Ε.Η. - ΓΕΝ.Ο.Π.

Έκθεση ελέγχου για τη διερεύνηση της νομιμότητας των οικονομικών ενισχύσεων/επιχορηγήσεων από την Εταιρεία προς τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.-Κ.Η.Ε. και τον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.-Κ.Η.Ε.


Σχετικά Άρθρα

Ετήσιες Εκθέσεις

Προηγούμενες καταχωρήσεις Στοιχεία επικοινωνίας
Γενικός Επιθεωρητής  
Δημόσιας Διοίκησης

Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάνδρας  Τ.Κ. 11523,         στο 2ο όροφο.

τηλ. : 210 6470370
fax1 : 210 6470375
fax2 : 210 6423824

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γραφείου Γ.Ε.Δ.Δ.

info@gedd.gr


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Your Europe