Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης - Ελληνική Δημοκρατία
English

2012-08-21
Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.)

Σχετικά Άρθρα

Ετήσιες Εκθέσεις

Γενικός Επιθεωρητής  
Δημόσιας Διοίκησης

Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάνδρας  Τ.Κ. 11523,         στο 2ο όροφο.

τηλ. : 210 6470370
fax1 : 210 6470375
fax2 : 210 6423824

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γραφείου Γ.Ε.Δ.Δ.

info@gedd.gr