Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης - Ελληνική Δημοκρατία
English

Καλωσορίσατε

στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μέσο για να μάθετε περισσότερα για τις αρμοδιότητες και το θεσμικό πλαίσιο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Εάν θέλετε να κάνετε  κάποια καταγγελία  παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική φόρμα.   


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013   Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. 


Ιστοσελίδα Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στο πρόγραμμα Διαύγεια

 

Απόφαση επιλογής Ειδικών Επιθεωρητών, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης


 
 

Ετήσιες Εκθέσεις

Γενικός Επιθεωρητής  
Δημόσιας Διοίκησης

Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάνδρας  Τ.Κ. 11523,         στο 2ο όροφο.

τηλ. : 210 6470370
fax1 : 210 6470375
fax2 : 210 6423824


info@gedd.gr