Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ

Με τον νόμο 4622/2019 (Α' 133, άρθρα 82-103 και 118-119) η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ανέλαβε το σύνολο των αρμοδιοτήτων πέντε βασικών ελεγκτικών δημόσιων φορέων (Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Μεταφορών), καθώς και της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς". Η ηλεκτρονική διεύθυνση (url) του ιστότοπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας είναι
https://aead.gr/

Μετάβαση στον ιστότοπο της ΕΑΔ