Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης - Ελληνική Δημοκρατία
English

Καλωσορίσατε

στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μέσο για να μάθετε περισσότερα για τις αρμοδιότητες και το θεσμικό πλαίσιο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Εάν θέλετε να κάνετε  κάποια καταγγελία  παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική φόρμα.   

Δελτίο τύπου Ετήσιας Έκθεσης  2015 Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης & Ελέγχου 2016 (ΣΟΕΕ).ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΠΚ)  HELP DESK 210 - 4802100


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑΣΥ ΑΕ

Ιστοσελίδα Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στο πρόγραμμα  Διαύγεια

 
 

Ετήσιες Εκθέσεις

Γενικός Επιθεωρητής  
Δημόσιας Διοίκησης

Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάνδρας  Τ.Κ. 11523,         στο 2ο όροφο.

τηλ. : 210 6470370
fax1 : 210 6470375
fax2 : 210 6423824

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γραφείου Γ.Ε.Δ.Δ.

info@gedd.gr