Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης - Ελληνική Δημοκρατία
EnglishChange display language

Καλωσορίσατε

στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μέσο για να μάθετε περισσότερα για τις αρμοδιότητες και το θεσμικό πλαίσιο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Εάν θέλετε να κάνετε κάποια καταγγελία παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική φόρμα.

Δελτίο Τύπου - Έκθεση Ελέγχου σχετικά με τον έλεγχο του προγραμματισμού και της υλοποίησης των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής Μάνδρας Δυτικής Αττικής.


Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τη μεταστέγαση της Υπηρεσίας του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) 


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 2017 - Δελτίο τύπου


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης & Ελέγχου 2017 (ΣΟΕΕ) - Δελτίο τύπου.
Εγκύκλιος προς φορείς υπόχρεων για την υποβολή καταστάσεων (καταλόγων) υπόχρεων 2019Ιστοσελίδα Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στο πρόγραμμα  Διαύγεια

 
 

Ετήσιες Εκθέσεις

Προηγούμενες καταχωρήσεις Στοιχεία επικοινωνίας
Γενικός Επιθεωρητής  
Δημόσιας Διοίκησης

Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάνδρας  Τ.Κ. 11523,         στο 2ο όροφο.

τηλ. : 210 6470370
fax1 : 210 6470375
fax2 : 210 6423824

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γραφείου Γ.Ε.Δ.Δ.

info@gedd.gr


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Your Europe