Εθνική Αρχή Διαφάνειας
EnglishChange display language

Καλωσορίσατε


Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) ιδρύθηκε με τον νόμο 4622/2019 (Α '133), ο οποίος στα άρθρα 82-103 και 118-119 ορίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της. Η ΕΑΔ έχει αναλάβει το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων και υποχρεώσεων πέντε βασικών ελεγκτικών δημόσιων φορέων (ΓΕΔΔ, ΣΕΕΔΔ, ΣΕΥΥΠ, ΣΕΔΕ, ΣΕΕΜΕ) και της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς.


Ο διαδικτυακός τόπος της ΕΑΔ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aead.gr.


Εάν θέλετε να κάνετε κάποια καταγγελία παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική φόρμα.


Δελτίο Τύπου - Έκθεση Ελέγχου σχετικά με τον έλεγχο του προγραμματισμού και της υλοποίησης των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής Μάνδρας Δυτικής Αττικής.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΠΚ)  HELP DESK 210 - 4802100


Εγκύκλιος προς φορείς υπόχρεων για την υποβολή καταστάσεων (καταλόγων) υπόχρεων 2019

 
 

Ετήσιες Εκθέσεις

Προηγούμενες καταχωρήσεις Στοιχεία επικοινωνίας
Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Λένορμαν 195 & Αμφιαράου
Τ.Κ. 104 42 (είσοδος από Αμφιαράου).

τηλ. : 213 2129700
fax1 : 210 6470375

info@aead.gr


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Your Europe