Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης - Ελληνική Δημοκρατία
English

Καλωσορίσατε

στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μέσο για να μάθετε περισσότερα για τις αρμοδιότητες και το θεσμικό πλαίσιο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Εάν θέλετε να κάνετε  κάποια καταγγελία  παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική φόρμα.   

Δελτίο τύπου - Συνοπτική παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης  2016 Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης & Ελέγχου 2016 (ΣΟΕΕ).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΠΚ)  HELP DESK 210 - 4802100

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των τραγικών γεγονότων που προκλήθηκαν από τις καιρικές καταστροφές, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για αύριο εκδήλωση για την  παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων για το έτος 2016 του Γ.Ε.Δ.Δ. και του Σ.Ο.Ε.Ε. (Δελτίο Τύπου)Ιστοσελίδα Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στο πρόγραμμα  Διαύγεια

 
 

Ετήσιες Εκθέσεις

Γενικός Επιθεωρητής  
Δημόσιας Διοίκησης

Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάνδρας  Τ.Κ. 11523,         στο 2ο όροφο.

τηλ. : 210 6470370
fax1 : 210 6470375
fax2 : 210 6423824

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γραφείου Γ.Ε.Δ.Δ.

info@gedd.gr