Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης - Ελληνική Δημοκρατία
English

Καλωσορίσατε

στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μέσο για να μάθετε περισσότερα για τις αρμοδιότητες και το θεσμικό πλαίσιο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Εάν θέλετε να κάνετε  κάποια καταγγελία  παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική φόρμα.   

Δελτίο Τύπου - Έκθεση Ελέγχου σχετικά με τον έλεγχο του προγραμματισμού και της υλοποίησης των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής Μάνδρας Δυτικής Αττικής.


Διεθνές Συνέδριο για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Πρόγραμμα - Πρόσκληση


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 2017 - Δελτίο τύπου


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης & Ελέγχου 2017 (ΣΟΕΕ) - Δελτίο τύπου.Εγκύκλιος προς φορείς υπόχρεων για την υποβολή καταστάσεων (καταλόγων) υπόχρεων 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων για την παρακολούθηση του "Ειδικού Προγράμματος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας"

Δείτε τον Κατάλογο συμμετεχόντων/χουσών στο Ειδικό Πρόγραμμα για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας


Ιστοσελίδα Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στο πρόγραμμα  Διαύγεια

 
 

Ετήσιες Εκθέσεις

Γενικός Επιθεωρητής  
Δημόσιας Διοίκησης

Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάνδρας  Τ.Κ. 11523,         στο 2ο όροφο.

τηλ. : 210 6470370
fax1 : 210 6470375
fax2 : 210 6423824

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γραφείου Γ.Ε.Δ.Δ.

info@gedd.gr