Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης - Ελληνική Δημοκρατία
EnglishChange display language

Υποβολή Καταγγελίας

Στοιχεία επικοινωνίας
Όνομα :
Τηλέφωνο :
Email :
Αριθμός προηγούμενης σχετικής καταγγελίας :
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Δημόσιος φορέας που αφορά η αναφορά - καταγγελία
Ονομασία :
Διεύθυνση :
Περιεχόμενο αναφοράς - καταγγελίας
Τσεκάρετε αν τα στοιχεία σας θέλετε να μείνουν απόρρητα
 
 

Ετήσιες Εκθέσεις

Προηγούμενες καταχωρήσεις Στοιχεία επικοινωνίας
Γενικός Επιθεωρητής  
Δημόσιας Διοίκησης

Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάνδρας  Τ.Κ. 11523,         στο 2ο όροφο.

τηλ. : 210 6470370
fax1 : 210 6470375
fax2 : 210 6423824

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γραφείου Γ.Ε.Δ.Δ.

info@gedd.gr


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Your Europe